Cijfers & getallen

Sectorinformatie

De gemeente Urk is veruit de belangrijkste gemeente voor de visverwerking in Nederland met 23% van alle actieve bedrijven en 26% van de totale omzet in 2017. In Nederland is in 2018 4,9 miljard euro omzet gerealiseerd door de visindustrie en groothandel, waarvan Urk dan 1,2 miljard euro voor zijn rekening neemt. In totaal zijn er in Nederland ruim 7000 mensen werkzaam in de visindustrie (5655 fte), verdeeld over 216 bedrijven. Op Urk zijn 3 op de 10 banen gerelateerd aan het viscluster, dat in totaal 3700 banen telt, waarvan dik 2200 in de verwerking, ruim 700 in de handel en een kleine 600 in de visserij.

Urk kent de grootste visserijvloot en de meeste rond- en platvisverwerkende bedrijven. Schol en tong zijn de belangrijkste vissoorten voor de Nederlandse kottervloot. Doordat Nederland een relatief groot tongquotum kent vergeleken met andere landen, is de verse aanvoer in Nederland al decennialang het hoogst van Europa. Vanaf 2014-2016 is de aanvoer van zowel schol als tong respectievelijk toegenomen van 29.280 ton en 9.184 ton (2014) tot 33.683 ton en 9.664 ton (2016).

De meeste schol (naar schatting 70% van de totale verse aanvoer op Nederlandse visafslagen) wordt via de Urker visafslag verkocht, waarvan naar schatting 70% naar Italië wordt verhandeld.

De gemiddelde visconsumptie door Nederlanders blijft beperkt vergeleken met omringende landen. De Nederlandse visverwerkende en visgroothandelsbedrijven richten zich dan ook grotendeels op de export met Europa als belangrijkste markt voor hun producten. De gemiddelde bruto consumptie in de EU was 25,1 kg per inwoner in 2015. De Nederlander eet een paar kilo minder vis, namelijk 21 kilo per jaar.

De top 10 meest gegeten vissoorten in de EU waren respectievelijk: tonijn, kabeljauw, zalm, Alaska Pollak, garnalen, mosselen, haring, heek, inktvis en sardine (EUMOFA, 2018). Zalm en garnalen waren in tegenstelling tot de andere genoemde vissoorten vaak gekweekt. Voor zalm was dit zelf in 95% van de gevallen, voor de garnalen 38%.

De meest gekochte vissoorten in Nederland zijn veelal geïmporteerde soorten zoals zalm, zoute haring, tonijn in blik, gebakken kibbeling en visstick. Mosselen, kabeljauw en garnalen volgen daarna pas als soorten uit de Noordzee. In 2017 besteedde de gemiddelde Nederlander 73 euro aan vis en 21 euro aan schaaldieren. Een jaar later was dit respectievelijk 86 euro en 26 euro (GfK, 2019).

Bron