Handel & Verwerking

Over Ons

De VVU zet zich in om de gezamenlijke belangen van de Urker visindustrie te waarborgen, waardoor de aangesloten leden één geluid kunnen laten horen op de onderwerpen die de lokale visindustrie raken. Daarbij laat zij zich op de nationale en internationale onderwerpen vertegenwoordigen door de Visfederatie, waarvan de VVU een dragende organisatie is. Leden van de VVU zijn daarom automatisch lid van de Visfederatie en maken gebruik van de diensten die zij levert.

Het VVU-bestuur houdt zich in de praktijk hoofdzakelijk bezig met de volgende thema’s.

  1. Het behartigen van de belangen richting PO’s en afslagen wat betreft grondstofvoorziening.
  2. Het faciliteren van overleggen ten aanzien van markt gerelateerde onderwerpen, zoals prijsvorming, contractverkoop, etc.
  3. Het optreden als collectieve gesprekspartner bij het voorkomen of oplossen van problemen.
  4. Het vertegenwoordigen van de sector in overlegorganen, waar het gaat over de toekomst van de sector, en de positie van de visindustrie.

Quotes van ons bestuur

“Ondanks dat de internationalisering van de Urker visindustrie steeds sneller gaat, is een goede relatie met onze eigen vissers van groot belang. We hebben elkaar nog steeds nodig.”

Jakke Ras

secretaris

“Je hebt een sterk collectief nodig om ambitieuze projecten van de grond te krijgen, zoals de benutting van restwarmte of hergebruik van proceswater. De VVU is zo’n collectief.”

Marten Poelman

penningmeester

“Meer dan ooit is het van belang dat we onze gezamenlijke belangen goed laten vertegenwoordigen. De VVU en de Visfederatie zijn daardoor onmisbaar voor de Urker visindustrie.”

Jelle van Veen

bestuurslid VVU
2e voorzitter Visfederatie

Visfederatie

De VVU is een van de dragende organisaties van de Visfederatie, waarvoor de leden via de VVU ook contributie afdragen. De Visfederatie behartigt de belangen van de Nederlandse visgroothandel en verwerkende industrie op nationaal en internationaal niveau. De vissector is een dynamische sector waarbij de Visfederatie inspeelt op actuele ontwikkelingen en haar leden ondersteunt op diverse gebieden. De Visfederatie lobbyt actief in Den Haag en in Brussel via de Europese koepel-organisatie voor vishandelaren en verwerkers, AIPCE-CEP. Daarnaast zorgt zij voor informatievoorziening en het leveren van verschillende diensten aan haar leden.