Wetgeving & certificering

Kwaliteit & Duurzaamheid

Een van de belangrijkste aandachtsgebieden voor de visverwerkende industrie en handel zijn allerlei zaken op het gebied van voedselveiligheid, levensmiddelenwetgeving en kwaliteitszaken. De sector houdt zich hiervoor aan een breed scala aan Europese regels.

De visindustrie zorgt voor een verantwoorde productiewijzen om de voedselveiligheid van hun producten te garanderen aan consumenten. De VVU werkt daarin samen met de collega’s in den lande, binnen de Visfederatie. Er wordt continu gewerkt aan eenduidige interpretaties van wettelijke voorschriften zoals o.a. bij de borging van Listeria, maar denk bijvoorbeeld ook aan etiketteringsvoorschriften, contaminantenwetgeving en additieven.

Een ander aspect dat op landelijk niveau wordt opgepakt is het voldoen aan de eisen in het kader van ecologische en sociale duurzaamheid. Zo spelen private schema’s zoals MSC, ASC en Global G.A.P. een belangrijke rol in de inkoopkeuzes van visleveranciers. Daarnaast participeren bedrijven in discussies met stakeholders, zoals milieuorganisaties, om waar nodig hun impact op het milieu te beperken.

Meer informatie

Meer over kwaliteit en duurzaamheid kunt u vinden bij de volgende websites