Bestuur & Secretariaat

Ons bestuur

Het bestuur van de VVU wordt gevormd door zeven bestuursleden, die vanuit de leden gekozen worden. De VVU heeft een onafhankelijk voorzitter en een algemeen manager die zorgdraagt voor de werkzaamheden die vanuit het secretariaat uitgevoerd worden.

 

Bauke Hoekstra

voorzitter

Jakke Ras

secretaris

Marten Poelman

penningmeester

Jelle van Veen

bestuurslid

Lucas Schrijver

bestuurslid

Gijs van der Lee

bestuurslid

Albert Korf

bestuurslid

Tjeerd Hoekstra

bestuurslid

Ons secretariaat

Het secretariaat van de VVU wordt ingevuld door André de Vries (I-C-U). Als algemeen manager is hij in een dubbelfunctie verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de VVU en de BedrijvenKring Urk.

“Sinds 2005 ben ik verbonden met de Urker vishandelsvereniging. De Urker visindustrie heeft in al die jaren een enorme groei doorgemaakt. De bedrijven groeiden als kool. Met een geschatte omzet van rond de 1,5 miljard euro zijn de belangen enorm toegenomen.

De VVU gaat mee met zijn tijd. Er is een nieuwe generatie ondernemers opgestaan, wat ook in het bestuur van de VVU is terug te zien. Het is bovendien de collegialiteit ten goede gekomen.

Door de jaren heen is de afhankelijkheid van Noordzeevis voor veel bedrijven een stuk minder geworden. Dat is de continuïteit van de bedrijven ten goede gekomen, wat niet wegneemt dat de aanvoer van verse Noordzeevis onmisbaar is voor ons. Wat dat betreft blijven we werken aan een goede relatie met de visserijsector.

We zitten volop met nieuwe projecten bezig, zoals het warmtenet en het recyclen van proceswater. Dat maakt mijn werk enorm afwisselend. Mijn verwachting is dat de visindustrie met de komst van het nieuwe bedrijventerrein opnieuw een explosieve groei zal doormaken.”

André de Vries

Contact

Het bezoekadres van beide verenigingen is gevestigd ten kantoren van I-C-U op:

Het Spijk 18a te Urk.

Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer:

0527-688164